Tag Archives for " utvrđivanje rezultata glasanja "

Glasanje van biračkog mesta

UPRAVNO PRAVO

Glasanje van biračkog mesta

Činjenica da određeni birači nisu uspeli da ostvare svoje aktivno biračko pravo glasanjem van biračkog mesta u smislu člana 72a Zakona o izboru narodnih poslanika, ne predstavlja nepravilnost koju zakon prepoznaje kao povredu pravila postupka glasanja na biračkom mestu, a koja bi bila osnov za poništavanje glasanja na biračkom mestu.

Utvrđivanje rezultata glasanja

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje rezultata glasanja

Po završenom glasanju birački odbor pristupa utvrđivanju glasanja na biračkom mestu, a po utvrđivanju rezultata glasanja u zapisnik o radu unosi: broj primljenih glasačkih listića; broj neupotrebljenih glasačkih listića; broj nevažećih glasačkih listića; broj važećih glasačkih listića; broj glasova datih za svaku izbornu listu; broj birača prema izvodu iz biračkog spiska i broj birača koji su glasali.