Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda

Kada je protiv tužioca odbačena krivična prijava podneta od tužene zbog krivičnog dela proganjanje on nema pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)