Tag Archives for " opšta akta "

Donošenje opštih akata iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave

USTAVNO PRAVO

Donošenje opštih akata iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Donošenje opštih akata lokalne samouprave u nadležnosti je skupštine jedinice lokalne samouprave, a ne predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, koji je nadležan samo za donošenje pojedinačnih akata za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom skupštine.

Obaveza isplate jubilarne nagrade

RADNO PRAVO

Obaveza isplate jubilarne nagrade

Isplata jubilarne nagrade zaposlenom je obaveza poslodavca, pa se on te obaveze ne može osloboditi s pozivom na okolnost da u svom opštem aktu nije utvrdio njenu visinu.