Tag Archives for " gradonačelnik "

Donošenje opštih akata iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave

USTAVNO PRAVO

Donošenje opštih akata iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave

Donošenje opštih akata lokalne samouprave u nadležnosti je skupštine jedinice lokalne samouprave, a ne predsednika opštine, odnosno gradonačelnika, koji je nadležan samo za donošenje pojedinačnih akata za koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom skupštine.