Stupanje na snagu opšteg akta

USTAVNO PRAVO

Stupanje na snagu opšteg akta

Ustav uslovljava stupanje na snagu opšteg akta protekom određenog roka od dana njegovog objavljivanja, dakle ne vezuje stupanje na snagu opšteg akta za dan usvajanja, niti dopušta da se opštim aktom takva mogućnost predvidi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)