Tag Archives for " troškovi upravnog postupka "

Troškovi upravnog postupka

UPRAVNO PRAVO

Troškovi upravnog postupka

Svaka stranka, po pravilu, snosi sama svoje troškove prouzrokovane postupkom, kao što su troškovi dolaženja, danguba, izdaci za takse, za pravno zastupanje i stručno pomaganje, a troškove stranke i drugog lica u postupku, prouzrokovane postupkom pokrenutim po službenoj dužnosti ili u javnom interesu, a koje stranka, odnosno drugo lice u postupku nije prouzrokovalo svojim ponašanjem, snosi organ.