Nepostojanje osnova za primenu instituta naknade štete u slučaju izmene pojedinačnog akta u postupku pred Ustavnim sudom

OBLIGACIONO PRAVO

Nepostojanje osnova za primenu instituta naknade štete u slučaju izmene pojedinačnog akta u postupku pred Ustavnim sudom

Ako je Ustavni sud izmenom pojedinačnog akta otklonio posledice neustavnosti opšteg akta nema osnova za naknadu štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)