Mesto izvršenja prekršaja

PREKRŠAJNO PRAVO

Mesto izvršenja prekršaja

Mesto izvršenja prekršaja predstavlja bitan elemenat prekršaja, pa se u izreci presude mora precizno navesti mesto izvršenja prekršaja, a prekršaj je izvršen kako u mestu gde je učinilac radio ili bio dužan da radi, tako i u mestu gde je posledica nastupila.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)