Tag Archives for " zaveštalac "

Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima

NASLEDNO PRAVO

Punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima

Punovažno je pismeno zaveštanje pred svedocima ukoliko je zaveštalac pročitao zaveštanje, izjavio da je to njegova poslednja volja i da je zaveštanje potpisao u prisustvu dva svedoka koji su se istovremeno potpisali na zaveštanju.

Testamentalno nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO

Testamentalno nasleđivanje

Pravilo da zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti važi ne samo za zakonske, već i za zaveštajne (testamentalne) naslednike, pri čemu je zaveštanje (testament) jači pravni osnov pozivanja na nasleđe i isključuje primenu zakona kao osnova pozivanja na nasleđe.

Sudsko zaveštanje

NASLEDNO PRAVO

Sudsko zaveštanje

Zaveštanje može po kazivanju zaveštaoca sačiniti sudija pošto prethodno utvrdi zaveštaočev identitet, a pošto zaveštalac takvo zaveštanje pročita i potpiše sudija na samom zaveštanju potvrđuje da ga je zaveštalac u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme može se tražiti poslije otvaranja nasljedstva i to u roku od godine dana od kada se saznalo za testament, a najkasnije za 10 godina od proglašenja testamenta.

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme

Poništenje testamenta zbog nedostatka forme može se tražiti poslije otvaranja nasljedstva i to u roku od godine dana od kada se saznalo za testament, a najkasnije za 10 godina od proglašenja testamenta.