Usmeno zaveštanje

NASLEDNO PRAVO

Usmeno zaveštanje

Da bi zaveštalac mogao da sačini usmeno zaveštanje potrebno je da su nastupile iznenadne, izuzetne okolnosti i da zaveštalac lično, zbog nastupanja takvih okolnosti, nije u mogućnosti da sačini neki od drugih oblika zaveštanja. Oba uslova moraju biti kumulativno ispunjena.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)