Mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Mera bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenom

Kada je okrivljeni izvršio krivično delo nasilje u porodici prema svojoj majci, a živi u istom poljoprivrednom domaćinstvu, pravilno je postupio prvostepeni sud što nije prihvatio predlog OJT za izricanje mere bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)