Tag Archives for " privremena mera "

Privremena mera i zastoj izvršnog postupka

PROCESNO PRAVO

Privremena mera i zastoj izvršnog postupka

Privremenom merom ne može se prekinuti niti odrediti zastoj izvršnog postupka koji se sprovodi po pravnosnažnoj i izvršnoj sudskoj odluci, već privremenu meru tužilac može uspešno izdejstvovati samo ukoliko ona vodi obezbeđenju potraživanja iz tužbe.

Privremena mera

PORODIČNO PRAVO

Privremena mera

Kada je Centar za socijalni rad mišljenja da oba roditelja poseduju odgovarajuće objektivne uslove i adekvatne roditeljske kapacitete za odgajanje deteta, to odluka o privremenoj meri kojom je maloletno dete stranaka povereno tuženoj kao majci na negu, čuvanje i vaspitanje i naloženo tužiocu da preda maloletno dete tuženoj, ne sadrži razloge o bitnim činjenicama, jer u istoj nije navedeno na osnovu čega je sud utvrdio da je privremena mera potrebna da bi se otklonila opasnost od daljeg nasilja i veće nenadoknadive štete, tj. u čemu se ogleda ta opasnost.