Tag Archives for " obračun kamate "

Obračun kamate na dosuđenu novčanu naknadu za oduzeto zemljište

USTAVNO PRAVO

Obračun kamate na dosuđenu novčanu naknadu za oduzeto zemljište

Na dosuđenu novčanu naknadu za oduzeto zemljište po Zakonu o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, kamata se obračunava u visini rasta cena na malo i plaća na svaku dospelu tromesečnu ratu, i to počev od pravnosnažnosti sudske odluke pa do dospelosti konkretne isplatne rate, a ne od dana kada je dužnik pao u docnju.