Nedozvoljen promet akciznih proizvoda – član 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Nedozvoljen promet akciznih proizvoda – član 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

U situaciji kada je okrivljeni zatečen na ulici sa sedam kilograma rezanog duvana, ne može se zaključiti automatski da je učinio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda iz člana 176. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, jer nema dokaza da je duvan nameravao da prodaje odnosno da ga prenosi radi prodaje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)