Nedavanje izdržavanja i radna sposobnost okrivljene

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedavanje izdržavanja i radna sposobnost okrivljene

Prvostepeni sud je u obavezi da u cilju pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja utvrdi da li se okrivljena u kritičnom periodu, u kome nije plaćala izdržavanje za mal. oštećenu, porodila i ukoliko jeste da se utvrdi da li je okrivljena pre porođaja i nakon porođaja bila radno sposobna.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)