Tag Archives for " izdržavanje punoletnog deteta koje se redovno školuje "

Obaveza izdržavanja deteta koje se redovno školuje

PORODIČNO PRAVO

Obaveza izdržavanja deteta koje se redovno školuje

Za sticanje prava na izdržavanje deteta koje se redovno školuje nije bitan status deteta kao redovnog ili vanrednog studenta, već je bitna okolnost da se školovanje odvija kontinuirano i bez velikih prekida, jer suština pojma „redovno školovanje“, nije samo u tome da dete ima status redovnog studenta (finansiranog iz budžeta ili samofinansirajućeg), već je relevantno da li dete izvršava svoje školske obaveze, što između ostalog, podrazumeva ne samo redovno prisustvo predavanjima i vežbama u upisanoj školskoj godini, već i davanje ispita.

Obaveza izdržavanja deteta

PORODIČNO PRAVO

Obaveza izdržavanja deteta

Obaveza izdržavanja deteta određuje se od dana podnošenja tužbe, odnosno od dana kada je stavljen zahtev za izdržavanje, pa se stoga i obaveza plaćanja izmenjene visine izdržavanja određuje od dana kada je podneta tužba kojom je tražena takva izmena, a ne od dana donošenja prvostepene presude.

Izdržavanje deteta

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje deteta

Visina izdržavanja određuje se prema potrebama deteta, kao poverioca izdržavanja, dok mogućnost roditelja, kao dužnika izdržavanja, zavisi od njihovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njihovih ličnih potreba, ali i obaveze izdržavanja drugih lica i drugih okolnosti od značaja za izdržavanje.

Obaveza izdržavanja deteta

PORODIČNO PRAVO

Obaveza izdržavanja deteta

Roditelj koji ne živi sa maloletnim detetom uvek je u obavezi da doprinosi njegovom izdržavanju i to bar u visini minimalne sume.

Obaveza izdržavanja roditelja

PORODIČNO PRAVO

Obaveza izdržavanja roditelja

Roditelj koji je nesposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od punoletnog deteta ili drugog krvnog srodnika u pravoj nishodnoj liniji, odnosno od maloletnog deteta koje stiče zaradu ili ima prihode od imovine, srazmerno njegovim mogućnostima.

Izdržavanje punoletnog deteta

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje punoletnog deteta

Obaveza roditelja da izdržava punoletno dete koje se nalazi na školovanju uslovljeno je obavezom deteta da redovno prijavljuje i polaže ispite i da po isteku jedne školske godine upisuje narednu godinu školovanja – studija, osim ako iz opravdanih razloga nije u tome sprečeno.

Opozivanje uslovne osude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Opozivanje uslovne osude