Rešenje o odbacivanju žalbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Rešenje o odbacivanju žalbe

Zakonski zastupnik maloletne oštećene, nema pravo izjavljivanja žalbe protiv presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela nedavanje izdržavanja, pa se izjavljena žalba sa njegove strane ima odbaciti kao nedozvoljena.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)