Ništavost ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

OBLIGACIONO PRAVO

Ništavost ugovora o kreditu u dinarima sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima

Utvrđenje ništavosti odredbi ugovora o kreditu, koje daju pravo banci da menja ugovorenu kamatnu stopu u zavisnosti od promene osnovne kamatne stope i poslovne politike banke, odnosno da u slučaju docnje ili neizmirenja bilo koje ugovorne obaveze obračuna zateznu kamatu po stopi koja je utvrđena važećom poslovnom politikom banke, nema za posledicu ništavost ugovora u celosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)