Tag Archives for " ravnopravnost ugovarača "

Nezakonitosti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku

UDK: 336.717.061
347.455

NEZAKONITOSTI UGOVORA O KREDITU SA VALUTNOM KLAUZULOM U ŠVAJCARSKOM FRANKU
Prof. dr Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banjaluci i vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment u Banjaluci.

Rezime: Predmet ovog rada je jedno pravno pitanje koje je u Bosni i Hercegovini aktuelno već duži niz godina. Riječ je o pravnoj (ne)valjanosti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku. U radu je najprije izložena suština ovog problema, nakon čega su prikazana shvatanja onih koji smatraju da se u ovom slučaju radi o pravno valjanim ugovorima, a zatim i stav protivnika ovakvih shvatanja. U završnom dijelu rada autor iznosi argumentaciju za sopstveno shvatanje, u kojem objašnjava suštinu nezakonitosti ovakvih ugovora, što istovremeno predstavlja i kritiku shvatanja zagovornika ovakvog načina ugovaranja.

Ključne riječi: ugovor o kreditu, valutna klauzula, ugovorna kamata, zakonitost, ništavost ugovora, ravnopravnost ugovarača, savjesnost i poštenje.