Tag Archives for " poslovodstvo bez naloga "

Poslovodstvo bez naloga

OBLIGACIONO PRAVO

Poslovodstvo bez naloga

Preduzeću, koje je učestvovalo u obavljanju nužnih radova na nepokretnosti, u vreme kada je tužena, u odnosu na drugo lice, tek ostvarivala pravo svojine na njoj po odluci suda i u nju, tokom izvršnog postupka, prinudnim putem uvedena u posed, ne pripada pravo na naknadu po osnovu nezvanog vršenja tuđih poslova od tužene, jer ona tada i nije bila lice u čiju korist su ti radovi izvođeni, već je to bio njen izvršni dužnik.