Tag Archives for " gruba neblagodarnost "

Opoziv poklona zbog grube neblagodarnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Opoziv poklona zbog grube neblagodarnosti

Ispunjeni su uslovi za opoziv poklona zbog grube neblagodarnosti kada je poklonoprimac prekinuo svaku komunikaciju sa poklonodavcem kao roditeljem, koji ima prebivalište u istom mestu i tako mu uskratio elementarnu pažnju i pomoć koja mu je svakodnevno potrebna zbog duboke starosti i narušenog zdravlja.