Tag Archives for " davanje poklona "

Trgovina uticajem

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Trgovina uticajem

Momenat davanja poklona nije od uticaja na postojanje krivičnog dela trgovina uticajem, s obzirom da zakon ne pravi razliku u pogledu momenta davanja poklona kod ovog krivičnog dela, kao što je to u slučaju krivičnog dela primanja mita iz člana 367. stav 4. KZ, gde primanje poklona nakon izvršenja radnje krivičnog dela predstavlja privilegovani oblik tog krivičnog dela.