Tag Archives for " krivično delo pronevera "

Pronevera

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Pronevera

Lice ovlašćeno za očitavanje vodomera i naplatu utrošene vode na vodovodnom sistemu u pojedinim selima, kome je taj posao poveren u službi od strane saveta mesne zajednice sela, koje je od meštana vršilo naplatu utrošene vode u gotovom novcu, izdavalo im račune i priznanice o izvršenom plaćanju, pa potom blagajniku mesne zajednice predavalo samo deo naplaćenog novca je izvršilac krivičnog dela pronevera.

Predmet izvršenja krivičnog dela pronevera

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Predmet izvršenja krivičnog dela pronevera

Predmet izvršenja krivičnog dela pronevera jeste prisvajanje novca, hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari, koje su izvršiocu poverene u službi i ovo krivično delo može se izvršiti isključivo sa direktnim umišljajem u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

Razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga

Suštinska razlika između krivičnog dela pronevera i krivičnog dela posluga, sastoji se u tome što kod učinioca krivičnog dela pronevera postoji namera da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvajanjem novca, hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji, dok kod učinioca krivičnog dela posluga ove namere nema i radnja tog krivičnog dela je neovlašćeno posluživanje novcem ili drugim pokretnim stvarima, koje predstavlja privremeno uzimanje tih stvari radi njihovog korišćenja sa namerom da se iste vrate.