Tag Archives for " krivično delo pronevera "

Predmet izvršenja krivičnog dela pronevera

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Predmet izvršenja krivičnog dela pronevera

Predmet izvršenja krivičnog dela pronevera jeste prisvajanje novca, hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari, koje su izvršiocu poverene u službi i ovo krivično delo može se izvršiti isključivo sa direktnim umišljajem u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi.