Tag Archives for " pronevera "

Pronevera i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Pronevera i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 94/16) krivično delo pronevera nije dekriminalizovano, nego postoji pravni kontinuitet sa krivičnim delom pronevera u obavljanju privredne delatnosti.