Tag Archives for " promena podataka u biračkom spisku "

Činjenice o biraču koje se upisuju u birački spisak

UPRAVNO PRAVO

Činjenice o biraču koje se upisuju u birački spisak

Sve činjenice o biraču koje se upisuju u birački spisak upisuju se na ćiriličnom pismu, osim imena i prezimena birača koji je pripadnik nacionalne manjine, koje se upisuje prvo ćiriličnim pismom, a potom pismom i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine.