Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

U situaciji kada fizičko lice nije platilo novčanu kaznu u ostavljenom roku od dana pravnosnažnosti rešenja niti je to učinilo do dana donošenja rešenja o zameni novčane kazne u kaznu zatvora sud će novčanu kaznu zameniti kaznom zatvora u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)