Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera-Odlučivanje o predlogu da se kazna zatvora izvrši bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

Odlučivanje o predlogu da se kazna zatvora izvrši bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje

Početkom primene (od 1. 9. 2014. godine) novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera („Sl. glasnik RS“, br. 55/14) prestala je mogućnost da se nakon pravnosnažnosti presude kojom je izrečena osuda na kaznu zatvora do jedne godine, po bilo čijem predlogu, pa i osuđenog, ta kazna zameni kaznom zatvora iz člana 45. stav 5. KZ, a u situaciji kada je prvostepena presuda postala pravnosnažna pre 1. 9. 2014. godine, a zahtev je podnet posle 1. 9. 2014. godine, taj zahtev će odbaciti sudija pojedinac ili predsednik veća koji je doneo prvostepenu presudu, a po žalbi će odlučiti viši sud.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)