Tag Archives for " nadležnost višeg suda "

Nadležnost višeg suda da u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nadležnost višeg suda da u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova

Viši sud u drugom stepenu odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova za krivična dela za koja je propisana novčana kazna i kazna zatvora do pet godina.