Tag Archives for " zaštita autorskih prava "

Rutinska dela ne uživaju autorsku zaštitu

AUTORSKO PRAVO

Rutinska dela ne uživaju autorsku zaštitu

Biznis planovi, projekcije ulaganja i procene isplativosti određenih organizacionih rešenja u poslovanju su umna dela kojima se zadovoljava određena potreba korisnika i za čiju izradu je potrebno određeno znanje iz oblasti organizacije privrednog poslovanja, ekonomije, statistike, poznavanje konkretnih tržišnih prilika i propisa koji regulišu određenu privrednu oblast, ali takva dela se ne smatraju originalnim duhovnim tvorevinama autora iz člana 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima, već rutinskim delima i ne uživaju autorskopravnu zaštitu.