Tag Archives for " član proširenog sastava Gradske izborne komisije "

Punopravni član proširenog sastava Gradske izborne komisije

UPRAVNO PRAVO

Punopravni član proširenog sastava Gradske izborne komisije

Imenovano lice postaje punopravni član proširenog sastava Gradske izborne komisije kada protekne rok od 24 časa od dana kada je usvojeno rešenje o njegovom imenovanju u prošireni sastav Komisije, u kom roku bilo ko od lica koje ima pravo da podnese prigovor (birač, kandidat za odbornika i predlagač kandidata), može to osporiti podnošenjem prigovora.