Tag Archives for " imenovanje izborne komisije u stalnom sastavu "

Imenovanje izborne komisije jedinice lokalne samouprave u stalnom sastavu

UPRAVNO PRAVO

Imenovanje izborne komisije jedinice lokalne samouprave u stalnom sastavu

Izbornu komisiju u stalnom sastavu čine predsednik i najmanje šest članova koje imenuje skupština jedinice lokalne samouprave, na predlog odborničkih grupa u skupštini jedinice lokalne samouprave, srazmerno broju odbornika.