Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost

Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost ne utvrđuje se isključivo na osnovu procene izvršene od strane Poreske uprave kao nadležnog organa uprave, već je to obavezni zakonski minimum (najniži iznos naknade) koji ne isključuje mogućnost da sud odredi veštačenje i izvede i druge dokaze da bi utvrdio visinu naknade za eksproprisanu nepokretnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)