Troškovi vanparničnog postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

PROCESNO PRAVO

Troškovi vanparničnog postupka za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Korisnik eksproprijacije, odnosno protivnik predlagača je dužan da snosi troškove postupka. Ako protivnik predlagača ne plati troškove postupka po nalogu prvostepenog suda tada je sud dužan da donese rešenje kojim se obavezuje protivnik predlagača da plati određeni iznos na ime troškova (radi veštačenja), pa ako nakon pravnosnažnosti rešenja po istom se ne postupi, pokrenuće se postupak prinudne naplate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)