Izjašnjavanje deteta u sporu o njegovom poveravanju

PORODIČNO PRAVO

Izjašnjavanje deteta u sporu o njegovom poveravanju

U situaciji kada je dete navršilo 15 godina, a sposobno je za rasuđivanje, pre donošenja odluke o predlogu za izdavanje privremene mere, u sporu o poveravanju jednom roditelju prvostepeni sud mora da pribavi mišljenje maloletnog deteta da li želi da održava lične odnose sa ocem kome neće biti povereno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)