Upis objekta u katastar nepokretnosti

UPRAVNO PRAVO

Upis objekta u katastar nepokretnosti

Kada se radi o nepokretnosti izgrađenoj pre stupanja na snagu propisa o izgradnji objekta, kao podaci o posebnom delu upisuju se podaci iz vremena pre stupanja na snagu propisa o izgradnji objekta, i to putem uverenja nadležnog organa ili nalaza i mišljenja sudskog veštaka građevinske struke, dakle potreban je jedan od navedenih dokaza, a ne oba kumulativno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)