Falsifikovanje novca i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Falsifikovanje novca i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Umišljaj na strani okrivljenog je odlučna činjenica koja mora na nesumnjiv način da bude utvrđena da je okrivljeni saznao da je predmetni novac lažan pre nego što ga je predao oštećenom odnosno pre nego što ga je pustio u opticaj.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)