Tag Archives for " društveni kapital i kapital vlasništvo Akcijskog fonda "

Pravni interes za tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala i kapitala vlasništvo Akcijskog fonda

PROCESNO PRAVO

Pravni interes za tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala i kapitala vlasništvo Akcijskog fonda

Da bi tužilac imao pravni interes za tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala i kapitala vlasništva Akcijskog fonda, on mora da iznese tvrdnju da traži pravnu zaštitu određenog sadržaja, jer je njegovo subjektivno pravo povređeno ili ugroženo i da učini verovatnim da će, ako njegov zahtev bude usvojen, to za njega predstavljati ostvarenje određene pravne koristi, koju bez sudske odluke ne bi mogao ostvariti.