Tag Archives for " preuzimanje akcija "

Odbačaj ponude za preuzimanje akcija i zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija

UPRAVNO PRAVO

Odbačaj ponude za preuzimanje akcija i zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija

Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije odbaciće zahtev ponuđača za objavljivanje ponude za preuzimanje akcija ciljnog društva, ako ponuđač u naknadnom roku ne dopuni podnetu ponudu i zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija.