Tag Archives for " rešenje urbanističkog "

Plan generalne regulacije

USTAVNO PRAVO

Plan generalne regulacije

Ustavni sud nije nadležan da odlučuje o konkretnim urbanističkim i građevinskim rešenjima koja čine sadržaj Plana generalne regulacije, jer je provera opravdanosti planskih rešenja i provera usklađenosti Plana sa planovima višeg reda i Zakonom o planiranju i izgradnji poverena Komisiji za planove, kao stručnom telu koje se imenuje iz reda uglednih stručnjaka iz oblasti prostornog planiranja i urbanizma.

Žalba na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora

UPRAVNO PRAVO

Žalba na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora

Na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, žalba se izjavljuje Vladi preko ministarstva nadležnog za poslove urbanizma.