Žalba na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora

UPRAVNO PRAVO

Žalba na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora

Na rešenje urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, žalba se izjavljuje Vladi preko ministarstva nadležnog za poslove urbanizma.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)