Tag Archives for " pravo upotrebe "

Pravo upotrebe

STVARNO PRAVO

Pravo upotrebe

Kada se tužbenim zahtevom tužioca traži utvrđenje prema tuženiku da nema pravo službenosti parkiranja svog putničkog vozila na parceli tužioca, tada se radi o pravu upotrebe shodno članu 60. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, a ne o pravu stvarne službenosti shodno čl. 49-59. istog Zakona.