Radnja kojom se ne vrši smetanje poseda

STVARNO PRAVO

Radnja kojom se ne vrši smetanje poseda

Kada je tužena saopštila tužiocima da ne prolaze spornim putem, ali bez upućivanja bilo kakvih pretnji, a nakon tog dana tužioci su nastavili nesmetano da koriste sporni pravac puta, tada u radnjama tužene nema akta smetanja poseda.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)