Tag Archives for " nedozvoljenprelaz državne granice "

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi čini lice koje u nameri da sebi pribavi imovinsku korist, omogući drugima nedozvoljen prelaz granice Republike Srbije, pri čemu pojam omogućavanja prelaska državne granice ne predstavlja samo radnju neposrednog prelaska granice, već obuhvata sve one radnje povezane sa tim i bez kojih nedozvoljeni prelaz državne granice drugom licu ne bi bio moguć.