Category Archives for "02"

Raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu zbog promenjenih okolnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu zbog promenjenih okolnosti

Ispunjeni su uslovi za raskid ugovora o dugoročnom stambenom kreditu zbog promenjenih okolnosti ako posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je.

Povreda prava na pretpostavku nevinosti

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pretpostavku nevinosti

Povređena je pretpostavka nevinosti ako sudska odluka koja se odnosi na lice koje je okrivljeno za krivično delo odražava mišljenje da je krivo pre nego što se njegova krivica dokaže po zakonu, odnosno ukoliko u odsustvu zvanične odluke postoji određeno mišljenje koje ukazuje da sud (ili drugi državni organ) smatra okrivljenog krivim.

Pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa

Samo postojanje pravnosnažne sudske odluke, kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, automatski daje pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja zaposlenom pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu, uz uplatu pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Izvršenje novčane kazne

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNO-MATERIJALNO PRAVO

Izvršenje novčane kazne

Činjenice koje su navedene u žalbi da osuđeni nema finansijskih sredstava da isplati izrečenu novčanu kaznu, te da je nepravilna odluka prvostepenog suda o zameni novčane kazne kaznom zatvora, ne predstavljaju zakonski razlog zbog koga bi mogla biti doneta drugačija odluka.

1 2 3 10
X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.