Zloupotreba ovlašćenja u privredi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba ovlašćenja u privredi

Krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi postoji samo ako iznos pribavljene protivpravne imovinske koristi prelazi 5.000.000 dinara, i u izreci presude mora biti naveden iznos pribavljene protivpravne imovinske koristi, jer to čini bitno obeležje ovog krivičnog dela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)