Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

USTAVNO PRAVO

Priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

Nema ustavnopravnog utemeljenja stanovište upravnog organa i Upravnog suda da status borca u smislu člana 2. stav 1. tačka 5. Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca, može steći samo jugoslovenski državljanin koji je vršio određene dužnosti u oružanim akcijama pre 27. aprila 1992. godine, do kada je postojala SFRJ.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)