Priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje

UPRAVNO PRAVO

Priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje

U postupku odlučivanja o pravu osiguranika na novčanu naknadu za telesno oštećenje, pitanje pozivanja osiguranika na pregled od strane drugostepenog organa veštačenja uređeno je tako da predstavlja stvar procene, a ne obavezu tog organa da osiguranika pozove na pregled pre davanja mišljenja o ispunjenosti uslova za priznavanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)