Ugovor o zakupu stana

STAMBENO PRAVO

Ugovor o zakupu stana

Činjenice da je predlagač nastavila da koristi stan i da se tome protivnik predlagača nije protivio, a da je za sve vreme korišćenja stana uredno izmirivala komunalije, nemaju uticaja na prerastanje zakupnog odnosa iz zakupa na određeno vreme u zakup na neodređeno vreme.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)