Category Archives for "06"

Zloupotreba službenog položaja pomaganjem

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Zloupotreba službenog položaja pomaganjem

Za postojanje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja pomaganjem bez uticaja je postojanje svojstva službenog lica, jer je za postojanje ovog krivičnog dela dovoljno da pomagač svojim radnjama doprinosi izvršenju, da kod njega postoji svest o tome i umišljaj da učiniocu pomogne u izvršenju krivičnog dela.

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje

Za postojanje krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje dovoljno je da se okrivljeni suprotstavio oštećenom u izvršenju službene radnje preduzete u okviru službenih ovlašćenja.

Slobodni pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Slobodni pristup informacijama od javnog značaja

Ukoliko je organu koji postupa po zahtevu stranke o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podneti zahtev nejasan, postupajući organ je dužan da pozove stranku da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni podnetog zahteva.

1 2 3 10