Category Archives for "03"

Uplata doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, za ranije isplaćene novčane iznose za slučaj nezaposlenosti

RADNO PRAVO

Uplata doprinosa po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, za ranije isplaćene novčane iznose za slučaj nezaposlenosti

Kada je tuženik Nacionalna služba za zapošljavanje isplatila tužiocu naknadu za slučaj nezaposlenosti na osnovu pravnosnažne presude, to tužilac ima pravo i pravni interes za podnošenje tužbe kojom će se tuženik obavezati da izvrši uplatu doprinosa duga po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja.

Nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje

Za postojanje ugrožavanja spokojstva građana kod krivičnog dela nasilničko ponašanje bitno je da je radnjama okrivljenog bilo ugroženo više građana, a ako se radi samo o jednom određenom konkretnom licu prema kojem je vršeno nasilje onda se ne može raditi o ovom krivičnom delu.

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka odnosi se na jedan zahtev, koji treba da obuhvati sve stvarne troškove koje branilac okrivljenog potražuje od pokretanja postupka do njegovog završetka, a ne na neodređeni broj sukcesivno podnetih zahteva.

1 2 3 10